,

Χάρτινο Ποτήρι Μονότοιχο Cozy Cup 355ml (12oz) 90mm 50pcs.