,

Χάρτινο Ποτήρι Διπλότοιχο 473ml (16oz) Gοurmet Design 25pcs.