,

Χάρτινο Ποτήρι Διπλότοιχο 354ml (12oz) 90 mm Gοurmet Design 25pcs.