,

Ποτήρι Χάρτινο Μονότοιχο Cozy Cup 473ml (16oz) 50pcs.