,

Ποτήρι Χάρτινο Μονότοιχο Cozy Cup 236ml (8oz) 50pcs.