,

Ποτήρι Χάρτινο Μονότοιχο Cozy Cup 118ml (4oz) 50pcs.